Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ponad 20 lat doświadczenia
Pełne wsparcie logistyczne
Zdrowe Polskie mleko
Szybkość, pewność, solidność
Siła profesjonalistów

 

Ponad 20 lat doświadczenia
Pełne wsparcie logistyczne
Zdrowe Polskie mleko
Szybkość, pewność, solidność
Siła profesjonalistów

 

Informacja ogólna RODO

1.   Dane administratora danych

BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że jest administratorem danych osobowych Klienta. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: adres e-mail: office@baltima.com.pl, adres: Aleja Zwycięstwa 245, 81-525 Gdynia. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia
i wykonania Umowy.

2.   Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:

a)   w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

b)   w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku
z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)   w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)   w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)   badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f)    za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych
w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.

3.   Odbiorcy danych

BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usługi prawne. BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w związku z wykonywaniem Umowy ujawnia dane osobowe Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego. BALTIMA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:

·       dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
w szczególności podmiotom świadczącym BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usługi IT, prawne, księgowe,  obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie oraz partnerom BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którymi BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością współpracuje łącząc produkty lub usługi.

 

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, BALTIMA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu BALTIMA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

4.   Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

W trakcie obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.

Z kolei po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.

5.   Prawa Klienta

     Klient ma prawo:

a)   dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b)   ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c)   ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d)   ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

e)   przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

6.   W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług BALTIMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem) – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.   Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: office@baltima.com.pl.

8.   Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że BALTIMA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.